Son imtahan nəticəsini
buradan əldə edin.

Cavab kağızlarının
düzgün işarələmə qaydaları

Saytda nəticəsi görünməyən və ya "Daxil etdiyiniz iş kodu yanlışdır." yazılan şagirdlər imtahan verdiyi filiallara yaxınlaşmaları xahiş olunur.

1 - Qələmdən istifadə

Cavab kağızında bütün sahələr yalnız göy diyircəkli qələmlə doldurulmalıdır. Belə ki, qara diyircəkli qələm və yaxud karandaşdan istifadə etmək qəti qadağadır!

2 - Bölmələrin doldurulması

İmtahanda iştirak edən hər bir şagirdin sinif, qrup, variant, bölmə, xarici dil bölmələri mütləq düzgün doldurulmalıdır. Cavab kağızında təbaşir və digər ağardıcı vasitələrdən istifadə etmək qadağandır.

3 - Qapalı və açıq test

Qeyd olunan bölmələrdən hər hansı biri işarələnmədiyi halda həmin şagirdin imtahan nəticəsi yoxlanılmır. Cavab kağızının cavablar bölməsində 2-cür test növü var: Qapalı testlər və Açıq testlər


© 2015-2017 "Hədəf" Courses | Developer: PROYEKT.AZ